Welkom bij Booms Bewind & Nalatenschappen

Booms Bewind & Nalatenschappen heeft als doel ouderen en hun dierbaren te ontzorgen op financieel en administratief gebied. Door een persoonlijke benadering en door oog te hebben voor de specifieke behoeften en wensen van een cliënt, krijgt de cliënt rust en vertrouwen. Dat moet de basis zijn voor het overzichtelijker krijgen van zijn of haar administratie.

Booms Bewind & Nalatenschappen biedt drie vormen van dienstverlening aan:

null

Beschermingsbewind

Een juridische maatregel om een kwetsbaar iemand te beschermen op financieel gebied

null

Levensexecuteur

Optreden als gevolmachtigde (levensexecuteur) in een levenstestament

null

Afwikkeling nalatenschap

Een professionele, onafhankelijke partij voor de afwikkeling