Levensexecuteur

Veel mensen hebben een testament gemaakt; hierin is vastgelegd wat er na hun overlijden moet gebeuren met hun nalatenschap. Een testament werkt echter pas achteraf.

Als u zelf de regie wilt houden tijdens uw leven maar niet meer kunt handelen doordat u bijvoorbeeld naar een verzorgingstehuis moet, kunt u een levenstestament laten opstellen.

Levensexecuteur

Veel mensen hebben een testament gemaakt; hierin is vastgelegd wat er na hun overlijden moet gebeuren met hun nalatenschap. Een testament werkt echter pas achteraf.

Als u zelf de regie wilt houden tijdens uw leven maar niet meer kunt handelen doordat u bijvoorbeeld naar een verzorgingstehuis moet, kunt u een levenstestament laten opstellen.

Alles nu regelen voor later, kan wellicht nog wat ongemakkelijk aanvoelen. Maar door het tijdig opstellen van een levenstestament en het daarin benoemen van een vertrouwenspersoon (de levensexecuteur) heeft u alles goed geregeld, voor het moment dat u het zelf (tijdelijk) niet meer kunt. U bepaalt zelf wanneer en waarover de levensexecuteur mag optreden en beslissen.

Wat is een levenstestament?

Een document waarmee alle persoonlijke wensen worden vastgelegd in een notariële akte.

Dit kan allerlei gebieden betreffen: van uitvaart, schenkingen, huisdieren tot en met uw financiën en gezondheid. Tevens wijst u iemand aan die u zaken moet behartigen en tegen welke voorwaarden, als u dat niet meer kan of wil. U geeft die persoon een volmacht en daarmee wordt deze persoon uw levensexecuteur.

Hoe werkt een volmacht?

Met een volledige volmacht geeft u zowel financiële als medische zaken uit handen. U kunt ook een bijzondere volmacht geven; dan is de volmacht beperkt tot een specifiek doel of handeling. Bijvoorbeeld een volmacht voor persoonlijke wensen, voor uw vermogen, voor uw onderneming of voor uw medisch welbevinden.

Wie wordt uw levensexecuteur?

Voorop staat dat het iemand is die u volledig vertrouwt. Dat kan een partner, zoon, dochter of ander familielid zijn. Daarnaast is het belangrijk dat de gevolmachtigde deskundig is én op de hoogte is van uw wensen. Als u – om wat voor reden dan ook – niet wil dat een familielid uw belangen behartigt, dan kunt u een volmacht geven aan een onafhankelijke professional. Het is raadzaam dan ook altijd een toezichthouder aan te wijzen.

Milou Booms kan optreden als levensexecuteur. Om continuïteit te borgen werkt zij samen met Ina de Kruif van www.ikontzorgu.nl. Zij kan eventueel ook toezichthouder zijn.

Wilt u meer weten over het levenstestament? Klik hier.

Bel voor een vrijblijvende afspraak

Graag komen we (kosteloos) bij u langs om te bespreken wat uw behoeften zijn.
Bel voor een vrijblijvende afspraak 06 48 22 44 70 of vul het contactformulier in.