Beschermingsbewind

Voor bewindvoering worden de tarieven jaarlijks vastgesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid.  Voor meer informatie, zie de volledige regeling en bekendmaking uit de Staatscourant 2014 Nr. 32149 resp. 2019 Nr. 53866.

Onderstaande tarieven gelden in 2024 en zijn inclusief 21% BTW.

Eenpersoonsbewind Maandtarief Opstartkosten
Standaard € 133,10 € 751,41
Problematische schulden € 172,12 € 751,41
Tweepersoonsbewind
Standaard € 159,52 € 901,45
Problematische schulden een persoon € 183,11 € 901,45
Problematische schulden twee personen € 206,51 € 901,45

 

Overige werkzaamheden Tarief
Eindrekening en verantwoording 1 persoon € 281,93
Eindrekening en verantwoording 2 personen € 338,80
PGB beheer (per jaar) € 704,22
Woningontruiming, verkoop of verhuizing € 469,48
Extra werkzaamheden (uurtarief) € 93,90

Bronvermelding: Staatscourant

Daarnaast betaalt u € 87,- griffierecht voor de behandeling van uw verzoek tot het bewind. De overheid is ook verantwoordelijk voor de hoogte van de kosten voor het griffierecht.

Kunt u de kosten voor het beschermingsbewind (inclusief griffierecht) zelf niet betalen?

Wij willen voor u uitzoeken of u, via uw gemeente, in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.

Levensexecuteur

Als u overweegt om Booms Bewind & Nalatenschappen op te nemen als gevolmachtigde in uw levenstestament, betekent dat dat Milou Booms optreedt als levensexecuteur. Meer informatie over haar kunt u vinden op de pagina ‘over Milou’.

Wij hanteren onderstaande tarieven (inclusief 21% BTW).

Werkzaamheden Tarief
Kennismakingsgesprek (desgewenst in bijzijn van kinderen) Gratis
Voorbereiden levenstestament (incl. verslag voor notaris) € 350,- eenmalig
Optreden als levensexecuteur € 125,- per uur
Overdragen dossier bij overlijden (zonder executeur te zijn) € 350,- eenmalig
Kilometervergoeding (niet binnen een straal van 10 km enkele reis) € 0,23 per km

Afwikkeling nalatenschap

Als u overweegt om Booms Bewind & Nalatenschappen op te nemen als executeur in uw testament denk ik graag vòòraf met u mee. Als u geen testament heeft of wilt kunnen uw erfgenamen mij desgewenst ook een volmacht geven om de nalatenschap af te afwikkelen.

Wij hanteren onderstaande tarieven (inclusief 21% BTW).

Werkzaamheden Tarief
Kennismakingsgesprek (desgewenst in bijzijn van kinderen) Gratis
Voorbereiden testament (incl. verslag voor notaris) € 350,- eenmalig
Optreden als executeur € 125,- per uur
Kilometervergoeding (niet binnen een straal van 10 km enkele reis) € 0,23 per km